Kullanım Koşulları | SwissOffices

SwissOffices Hakkında

1. Kapsam

1.1 SwissOffices'in sahibi olduğu bu sitenin kullanımı ("Web Sitesi") yalnızca bu Kullanım Koşullarının hükmü altındadır. İleriki aşamalarda bu Kullanım Koşullarına yeni hüküm ve koşullar eklenebilir, Kullanım Koşulları düzeltilebilir ya da değiştirilebilir, bu durum örneğin ürünlerin satışı ve/ya hizmetler için de uygulanabilir. Siteye giriş yaparak, ya da herhangi bir özel giriş yapma gereği olmayan yerlerde, sadece Web Sitesini kullanarak bu Kullanım Koşullarının geçerli halindeki hükümleri yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.

2. Hizmetler

2.1 SwissOffices Web Sitesi belgeleme de dahil olmak üzere görüntülenebilir ya da yüklenebilir bilgi ve yazılıma erişimi sağlar.

2.2 SwissOffices herhangi bir zamanda Web Sitesinin bir bölümünü ya da tamamını askıya alma yetkisine sahiptir. İnternetin ve bilgisayar sistemlerinin niteliği gereği SwissOffices Web Sitesine erişimin kesintisizliği ile ilgili garanti veremez.

3. Kayıt, şifre

3.1 Web Sitesindeki bazı sayfalar şifre-korumalı olabilir. Ticari işlemlerin güvenliği için yalnızca kayıtlı kullanıcılar bu sayfalara erişebilir. Kullanıcılar SwissOffices tarafından otomatik olarak kayıtlı sayılmazlar. SwissOffices özellikle kayıtlı kullanıcıların daha önce serbestçe erişebildiği sayfalara erişimi daha sonra sınırlama hakkını saklı tutar. Kullanıcı aşağıdaki işlem hatalarını yaptığı durumlarda;

  • Yanlış giriş denemeleri yaparsa,
  • Bu Kullanım Koşullarını ya da kullanıcının kendi kişisel veri erişimi ile ilgili gereken özeni gösterme yükümlülüğünü ihlal ederse,
  • Web Sitesini kullanırken ya da siteye erişim sırasında geçerli yasaları ihlal ederse, ya da
  • Web Sitesini sağlanan süre içinde kullanmazsa,

SwissOffices herhangi bir sebep bildirme zorunluluğu olmadan veri erişimini engelleyerek erişim yetkisini iptal edebilir.

3.2 Kayıt gerektiğinde kullanıcı tarafından verilen bilgiler gerçeği yansıtmalıdır. Kayıt girişinde kullanılan bilgilerle ilgili daha sonra ortaya çıkan değişiklikler SwissOffices'a derhal bildirilmelidir (mümkün olduğunda çevrimiçi olarak). Kullanıcı kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresine gönderilen e-postaların kendisine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir

3.3 Başarılı bir kayıttan sonra kullanıcıya bir kullanıcı adı ve şifre verilir (ayrıca aşağıda "kullanıcı bilgisi" olarak inceleniyor). Kullanıcı web sitesine ilk giriş yaptığında SwissOffices tarafından kendisine verilen şifreyi yalnızca kendi bildiği bir şifre ile değiştirmelidir. Kullanıcı bilgisi sayesinde kullanıcı kişisel bilgilerini görüntüleyebilir veya değiştirebilir ya da örneğin veri işleme iznini genişletebilir ya da daraltabilir.

3.4 Kullanıcı üçüncü bir kişinin kullanıcının kişisel bilgilerine ulaşamayacağından emin olabilir, kullanıcı, kendi kullanıcı bilgisiyle yaptığı tüm ticari işlemler ve diğer etkinliklerinin sorumlusudur. Kullanıcı şifre- korumalı web sitelerinden her çevrimiçi oturum sonrası kullanıcı çıkışı yaparak ayrılmalıdır. Kullanıcı üçüncü bir kişinin kişisel bilgilerini kullandığından şüphelendiğinde derhal, mümkün olduğu durumlarda bir e-posta ile SwissOffices'ı bu durumdan haberdar etmelidir.

3.5 3.4 numaralı maddede bahsedilen durumda gerekli bildirim yapılır yapılmaz SwissOffices ilgili kişi bilgisiyle şifre- korumalı alanlara erişimi engeller. Erişim ancak yeni bir başvuru yapıldığında ya da yeniden kayıt yapılınca sağlanır.

3.6 Kullanıcı dilediğinde sözleşmeye ait ilişkilere ters düşmeyecek şekilde bunu belirterek kaydını sonlandırabilir. Böyle bir durumda SwissOffices kullanıcıya ait tüm veriyi ve kullanıcının kaydedilen kişisel girdilerini böyle bir veri istenmediği anda siler.

4. Bilgi, yazılım ve dokümanlarla ilgili kullanım hakları

4.1 Web Sitesinden ya da Web Sitesi yoluyla erişilebilir olan herhangi bir bilgi, yazılım veya doküman bu Kullanım Koşullarına tabidir ya da güncellen bilgi, yazılım veya doküman olması durumunda SwissOffices ile mutabık olunan lisans hükümlerine tabidir. Daha sonra kararlaştırılan hükümler bu Kullanım Koşulları ile çakıştığında yeni hükümler geçerli olacaktır.

4.2 SwissOffices kullanıcıya Web Sitesinde veya Web Sitesiyle erişebileceği bilgi, yazılım ve dokümanı kullanabilmesi için belirlenmiş bir alan içinde ya da böyle bir anlaşma olmadığı durumda SwissOffices'ın aynı hizmeti verebilmesi amacıyla niyetlendiği alan sınırlarında geçerli olan, münhasır olmayan ve taşınamayan bir lisans hakkı verir.

4.3 Yazılımla ilgili olarak program ücretsiz olarak sunulur. Kaynak kodun aynı şekilde kullanılma hakkı yoktur. Bu durum bu Kullanım Koşullarında ve daha sonradan geçerli olacak olan sözleşme şartları gereğince açık kaynak yazılım transfer edilmişse ve kaynak kodun ulaşılabilir olması gereken koşullar dışında açık kaynaklı yazılıma ilişkin kaynak koda uygulanmaz. Böyle bir durumda SwissOffices kaynak kodu giderlerin ücretinin ödenmesi karşılığında kullanılabilir duruma getirir.

4.4 Bilgi, yazılım ve doküman kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir üçüncü şahısa dağıtılamaz, kiralanamaz ya da başka bir yöntemle sunulamaz. Zorlayıcı yasalar izin vermedikçe kullanıcı yazılımı ya da dokümanı değiştiremez ya da yazılım üzerinde eksiltme yapamaz, yazılımın tersine mühendislik ya da kaynak koda dönüştürme nedeniyle herhangi bir bölümünü ayıramaz. Bu Kullanım Koşullarına aykırı bir durum olmadıkça kullanıcı yazılımın bir kopyasını ileride gerektiğinde kullanabilmek için yedekleyebilir.

4.5 Bilgi, yazılım ve dokümanlar telif hakları yasası, uluslararası telif hakları anlaşmaları ve fikri mülkiyet ile ilgili sözleşmeler tarafından koruma altındadır. Kullanıcı bu yasalara uymak zorundadır, özellikle bilgileri, yazılımı ya da dokümanları değiştiremez ya da bilgi, yazılım ve doküman üzerindeki ya da bunların kopyalarındaki alfa sayısal kod, işaret ya da telif hakkı uyarılarını gizleyemez ya da silemez.

5. Fikri mülkiyet

5.1 Bu Kullanım Koşullarının 4. Bölümündeki özel hükümlerine aykırı olarak bilgi, marka isimleri, ve Web Sitesinin diğer içerikleri öncesinde SwissOffices tarafından yazılı bir izin alınmadığı sürece hiç bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yazılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, içeriğe ekleme yapılamaz ya da içerik istismar edilemez.

5.2 Bu belgede açıkça onaylanan kullanım hakları ve diğer haklar dışında kullanıcıya - firmanın adı ve patentler, donatı modelleri ya da markaları gibi fikri mülkiyet haklarını içeren ancak bununla sınırlı olmayan- başka herhangi bir hak verilmemiştir ya da SwissOffices tarafından daha sonra verilen hakların kabulü için herhangi bir zorunluluk getirilmeyecektir.

6. Kullanıcının görevleri

6.1 Web Sitesine erişimde ya da Siteyi kullanırken kullanıcı şunları yapamaz:

  • başka insanlara, özellikle reşit olmayanlara zarar veremez ya da kişilik haklarını ihlal edemez;
  • kamu ahlakına uygunsuz davranışlar sergileyemez;
  • fikri mülkiyet ya da herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal edemez;
  • virüs, örneğin Trojan Horse adındaki virüs, içeren herhangi bir içerik ya da yazılıma zarar verecek herhangi bir program ekleyemez;
  • kullanıcının kullanmaya izni olmayan, özellikle ihlale karşı gizlilik hükümleri bulunan ya da yasadışı bağlantıları ya da içerikleri iletemez, kaydedemez ya da yükleyemez, ya da
  • reklam ya da istenmeyen e-posta (diğer adıyla "çöp mail"[spam]) ya da hatalı virüs uyarıları ve/ya arızaları ya da buna benzer materyal yayamaz; kullanıcı bundan başka herhangi bir piyango, kartopu sistemi, mektup zinciri, piramit oyunu ya da benzer bir etkinlik isteyemez ya da talep edemez.

6.2 SwissOffices herhangi bir zamanda, özellikle kullanıcının bu Kullanım Koşullarından doğan sorumlulukları ihlal ettiği durumlarda Web Sitesine erişimi engelleme hakkına sahiptir.

7. Bağlantılar

SwissOffices Web Sitesi üçüncü bir şahsa ya da kuruma ait web sayfalarına bağlantı verebilir. SwissOffices bağlantı verdiği diğer web sayfalarındaki bilgileri kontrol etmediği için bu türde web sayfalarıyla ilgili hiç bir yükümlülük taşımaz ve bunların gösterimini yapmaz ya da bu tür sayfaları onaylamaz ve buralarda verilen bilgi ve içeriklerle ilgili sorumluluk taşımaz. Bu türde sayfaların kullanımında bütün risk kullanıcıya aittir.

8. Marka ya da kalite kusurlarıyla ilgili sorumluluk

8.1 Mümkün olduğu kadar bilgi, yazılım ve doküman ücretsiz olarak sunulmuştur, bilgi, yazılım veya dokümanlara ilişkin kalite veya markayla ilgili herhangi bir kusurun yükümlülüğü özellikle de hataların doğruluk veya noksanlık ya da talep noksanlığı ya da üçüncü şahısların hakları ya da bütünlüğe ve/ya amaca uygunluğu dışında kalan durumlar, taammüden suistimal ya da dolandırıcılık durumları olmadığı sürece, dışarıda tutulmuştur.

8.2 Web Sitesindeki bilgilerde bir ürüne ilişkin belli bazı nedenler (örneğin ürün değişiklikleri sonucu) yüzünden o üründe bulunmayan şartnameler ya da teknik imkanlar bulunabilir. Bu yüzden üründen talep edilen performans ürünün satın alındığı sırada ayrıca belirtmeye gerek olmadan kabul edilmiş sayılır.

9. Diğer yükümlülükler, virüsler

9.1 Kalite ve markaların kusurları ile ilgili SwissOffices'ın yükümlülükleri bu Kullanım Koşullarının 8. Bölümündeki hükümlere uygun biçimde belirlenmiştir. SwissOffices tarafında sonradan gelişen herhangi bir yükümlülük yasalar gerektirmedikçe örneğin Ürün Yükümlülük mevzuatında ya da taammüden suistimal durumlarında, toplu ihlal, bedeni zarar ya da ölüm, garanti edilen özellikleri karşılamada başarısızlık, bir kusurla ilgili olarak dolandırıcılık amacıyla belge gizleme ya da sözleşmeden doğan temel zorunlulukların ihlali durumunda kapsam dışında tutulacaktır. Sözleşmeden doğan temel zorunlulukların ihlaliyle ortaya çıkan zararlar, taammüden suistimal ya da toplu ihlal durumu söz konusu değilse kontratın türüne ve zararın önceden tahmin edilebilmesine göre kısıtlanır.

9.2 SwissOffices Web Sitesini virüslerden koruyabilmek için bütün çabayı göstermesine rağmen Web Sitesinin tamamen virüssüz olduğunu garanti etmez. Kullanıcı uygun güvenlik önlemlerini temin için gerekli korunma hareketlerinin sorumluluğunu almalıdır ve herhangi bir bilgi, yazılım ya da doküman indirmeden önce bir virüs tarayıcısı kullanmalıdır.

9.1 ve 9.2 bölümleri kullanıcının aleyhine olacak şekilde ispat külfetinde herhangi bir değişiklik belirtmemektedir.

10. Veri gizliliği

SwissOffices Web Sitesi kullanıcısıyla ilgili olarak kullanıcının verdiği kişisel veriyi toplarken, kullanırken ve bu verilerle işlem yaparken veri gizliliği ile ilgili yasalara ve SwissOffices veri gizliliği politikasına uygun davranır: bu yasalar ve politika Web Sitesindeki bağlantılar yoluyla ve/ya www.siemens.com üzerinden okunabilir.

11. Ek sözleşmeleri ve geçerli yasalar

11.1 Ek sözleşmeler etkin olması için yazılı olarak yapılacaktır.

11.2 SwissOffices Web Sitesinde yayınlanan her sayfadan sorumludur. Sayfalar sorumlu şirketin ticari ikametgahının bulunduğu ülkedeki geçerli yasalara uygunluk gösterir. Kullanıcı Web Sitesine sorumlu şirketin ticari ikametgahının bulunduğu ülkenin dışından erişiyorsa bu erişimin ilgili geçerli yerel yasalara uygunluğundan tamamen kendileri sorumludur.

SwissOffices kullanıcı tarafından yayınlayan makale ve yorumlardan sorumlu değildir. Yayınladıkları içerikten kullanıcıların kendisi sorumludur. Doğruluk ya da güvenirliği ile ilgili garanti verilmez.

 


 

Sizi Arayalım

Firmanıza en uygun ofis çözümlerini en uygun koşullarda size sunmak için sizi arayalım


 
Daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Sorunuz mu var?
Bizi Arayın
Ofislerimizi ziyaret etmek ister misiniz?